Hovedside - Produkter - Samarbeidspartnere - Tips & råd - Lenker - Kontakt oss! - Elsjekkern

 

TIPS &RÅD:
1. Vær aktsom med strømmen! Strøm er en fin tjener, men kan bli en farlig herre. Er du i MINSTE TVIL - så kontakt fagfolk!

2. Husk også at "svakstrøm" eller "lav-volt" kan være MER farlig enn "230 volt sterkstrøm". Dette er fordi det går langt større strømmer i slike systemer. Jo større strømmer, jo større fare for varmgang!

3. VARMGANG - varmeutvikling - er første tegn på at noe kan være galt: Ofte kan du finne varmgang - med nesen! Kjenner du etter på støpsler, ledninger og sikringer, kan de gjerne være "lunkne". Er de derimot så varme at du ikke kan ta på, er det fare på ferde. Er det skjøteledninger MÅ du fremskaffe noe som er kraftigere. Er det faste installasjoner, slik som sikringer, må du prøve å etterstramme sikringslokket. Blir det ikke bedre, må du få tak i en fagmann. Han kan bistå, både med verktøy, måleinstrumenter og fagkunnskap.

4. Legg ikke skjøteledninger fra rom til rom - eller fra kjeller og ut til bil eller annet utomhus! Skjøteledninger representer ALLTID en risiko. Både fordi de ofte benyttes til å forsyne store laster, slik som vifteovner o.a. , men også fordi man som bruker fort kan "glippe" mellom jordet og ujordet. Det hjelper lite å legge en jordet skjøteledning fra gangen og ut til bilen, hvis ikke stikkontakten i gangen - i seg selv er jordet! Skjøteledninger kommer ofte i beknip! Dette medfører brannfare! Ledningen kan bli så varm at trevirke kan ta fyr!

5. Har du et anlegg hvor det er noe som lyser på fullt, noe på halvt og noe som er helt mørkt? Da har du mest sannsynelig en TRE-FASET hovedsikring i huset. Det som kan ha skjedd er at en av disse tre sikringene er gått. Mange steder er det også trefaset inntakssikring, så også disse må undersøkes! Se også etter om naboen har samme type feil? Kanskje er det feil i nettet utomhus?

6. Ved SIKRINGSSKIFTE! Så sant du kan; Skifte ALLTID samtlige sikringer på kursen SAMTIDIG. Er det to sikringer - skifte dem! Er det tre, skifte alle tre! Pass nå på å kaste dem! SLÅ alltid AV hovedbryteren ved skifte av sikringer! På denne måten unngår du lysbuer som oppstår ved sikringsskifte og du reduserer dermed muligheter for skade i sikringselementene.

7. SJEKK ANLEGGET! Er det lenge siden du har hatt tilsynskontroll? Ring en Elsikkerhetskonsulent. Han kan bistå deg med å verifisere eventuelle mangler, slik at du får en rapport i hendene som hjelpemiddel til å bestille utbedringer hos en autorisert elektroinstallatør. HUSK! Det er eier og/eller brukers ANSVAR å holde sitt elektriske anlegg i orden! NB! Det er ikke tillatt å avhende eiendommer med feil og/eller mangler på det elektriske anlegget. Skal du selge, så få en gjennomgang av anlegget ditt først!

8. RØYK-VARSLERE KAN STØVSUGES! Det er ikke bare batteriskifte som kan gjøre en varsler godt! Støvsug den gjerne med jevne mellomrom. Da blir den i stand til å "lukte" bedre! Har du brannslukkeapparat må du gjerne "mosjonere" dette et par ganger i året; snu det opp/ned noen ganger og dreie det rundt! Sørge for at alle beboere VET hvor slukkeutstyret er o g at alle er orientert om en PLAN for hva som skal gjøres hvis uhellet er ute!