Hovedside - Produkter - Samarbeidspartnere - Tips & råd - Lenker - Kontakt oss! - Elsjekkern

 

 

HVA er elsjekkern?

Elsjekker’n er en autorisert elektroinstallatør med tilleggsutdanning og påfølgende sertifisering innen bestemte emner. Elsjekker’n innehar i øyeblikket ett sertifikat for tre fagområder:


1. Nærings og industribygg
2. Boliger og leiligheter
3. Taksering av forsikringsskader

Sertifikatet er utstedt av NEMKO Certification og er et personlig bevis på vår kompetanse.

Hvem kan elsjekkern bistå?

Profesjonelle aktører som; bygningstakstfolk, eiendomsbesittere, utbyggere, byggmestere, forsikrings- og eiendomsmeglere.
Privatpersoner, enten for ren evaluering, bistand, men også i tvister, eiendomsoverdragelser eller ved tvil/kvalitetsikring av leveranser…

Hva kan han bistå med?

Tilstandsrapporter, evaluering av elektriske anlegg ved overdragelse, kvalitetssikring, sluttkontroller etter utførte arbeider, verifisering av anlegg, avdekning av feil og/eller mangler, samt mye mer…

For bedrifter og borettslag kommer også ting som bistand for å etablere og drifte:
F.D.V. – forvaltning, drift og vedlikehold.
I.K .– implementering av internkontrollsystemer.

Hva koster det?
Dette avhenger helt av omfanget. Ved et innledende møte vil avklaring av omfanget og/eller mandatet som blir gitt fra oppdragsgiver kunne gi et anslag på hvilke kostnader som må forventes.

Kontakte oss allerede i dag – enten på epost; hbongard@online.no

eller mobil 917 44 945